Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Meet your expectations


Το 12ο Maintenance Forum «ανοίγει» τις πύλες του Industry 4.0 στην Ελλάδα και κινεί για ακόμα μία φορά τον τροχό προς τη βιώσιμη και ανταγωνιστική οργάνωση των τεχνικών τμημάτων.

Διαρκής στόχος του Maintenance Forum παραμένει η ανάδειξη της σημασίας της συντήρησης στην αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά και η οργάνωση της συντήρησης των κτιρίων συνολικά. Άλλωστε, σε περιόδους ύφεσης, ζητούμενο όλων των επιχειρήσεων είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αξιοπιστία της λειτουργίας του εξοπλισμού τους και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους.

Pre-conference Workshops

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου

  09.00 – 13.00
  Aίθουσα Ε236 (Lab)

Workshop A: Focus Improvement
Ο Πυλώνας του ΤΡΜ για τον μηδενισμό των απωλειών

Eισηγητές:


  13.30 – 17.30
  Aίθουσα Ε222

Workshop B: Maintenance KPIs and Benchmarking

* Powered by European Federation of National Maintenance Societies

Eισηγητής:


  09.00 – 13.00
  Aίθουσα Ε222

Workshop Γ. Πεπιεσμένος Αέρας και Συστήματα Επεξεργασίας

Εισηγητής:


  13.30 - 15.30
  Aίθουσα Ε236 (Lab)

Workshop Δ: How to improve on OEE and Total Cost of Ownership?

* Το Workshop θα διεξαχθεί μόνο στην αγγλική γλώσσα

Εισηγητής:

 • Egon Doyer, Global Business Development Manager, Asset Reliability Solutions, SKF Group

  15.30 - 17.30
  Aίθουσα Ε236 (Lab)

Workshop E: Maintenance Strategy Review and Development to improve availability

* Το Workshop θα διεξαχθεί μόνο στην αγγλική γλώσσα

Εισηγητής:

 • Egon Doyer, Global Business Development Manager, Asset Reliability Solutions, SKF Group

  09.00 – 13.00
  Aίθουσα Ε228

Workshop Ζ: Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες στις Εργασίες Συντήρησης / Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων

Εισηγητές:

Θεματολογία συνεδρίου

Οι βασικοί θεματικοί πυλώνες του Forum θα ακολουθήσουν τις πλέον σύγχρονες τάσεις συντήρησης:

 • Industry 4.0: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της διάγνωσης και πρόγνωσης βλαβών
 • Total Productive Maintenance (TPM): Ένα εργαλείο επίτευξης του World Class Manufacturing
 • Maintenance Technology & Software: Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στη βελτίωση της απόδοσης ενός τεχνικού τμήματος
 • Asset Management: Διευρύνοντας το ρόλο του τεχνικού τμήματος από τη συντήρηση στη συνολική διαχείριση του εξοπλισμού
Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να συμμετέχετε

Το συνέδριο θα αποτελέσει την πλέον δυναμική συνάντηση του χώρου του Maintenance, με συνακόλουθα οφέλη την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, τη στοχευμένη ενημέρωση, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις
 • Γνωρίσουν πετυχημένες στρατηγικές για αποτελεσματική συντήρηση εξοπλισμού και διαχείριση εγκαταστάσεων από κορυφαίες εταιρίες της ελληνικής αγοράς
 • Συζητήσουν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται και να ανταλλάξουν χρήσιμες απόψεις με ειδήμονες του χώρου
 • Πληροφορηθούν για νέα διαθέσιμα εργαλεία, προϊόντα & υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους
 • Προσανατολιστούν σε εναλλακτικές στρατηγικές συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων

Κοινό του συνεδρίου

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, ανώτερα & ανώτατα στελέχη από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δράσης (βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, λιμένες/αερολιμένες, λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, εμπορικά κέντρα, αυτοκινητόδρομοι, υπηρεσίες κ.λπ.):

  CEOs Tεχνικούς διευθυντές Διευθυντές εργοστασίων / μονάδων παραγωγής Διευθυντές συντήρησης Διευθυντές Προμηθειών Μηχανικούς Facility Managers Παρόχους υπηρεσιών και υλικών

Ομιλητές

Keynote Speaker Nezar Shammasi Mr. Nezar Shammasi is Chairman of Global Forum on Maintenance and Asset Management (GFMAM) and one of the founders and current Chairman of Gulf Society for Maintenance & Reliability (GSMR). He worked in Saudi Aramco for 32 years, being the Corporate Maintenance Services Director and Exec Secretary of Saudi Aramco Maintenance Council for the last 10 years.
Keynote Speaker Antoine Despujols Antoine Despujols is professor at Paris-Est Créteil University in charge of a master’s degree on Maintenance and Industrial Risk. He has been involved in CEN and IEC standardization working groups and chairs the French Maintenance standards Commission at AFNOR
Θεολόγος Αναγνωστάκης Theologos Anagnostakis joined SKF Hellas in 2014 and holds the position of rotating equipment performance specialist. His activities take place in the field of Condition Based Maintenance programs, Asset Management, Technical Projects and Business Development.
Ευστάθιος Αναστασίου Ο Ευστάθιος Αναστασίου είναι προϊστάμενος στη Διεύθυνση Παραγωγής της Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., με ένα από τα κύρια καθήκοντά του, την καθιέρωση της μεθοδολογίας TPM. Έχει εργασθεί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία-Ε.Α.Β. και τα επόμενα 22 χρόνια, στη Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε όπου απέκτησε σημαντική εργασιακή εμπειρία σε θέματα Ποιότητας.
Σπύρος Βαμβακάς Ο Σπύρος Βαμβακάς είναι σύμβουλος βιομηχανίας και Αντιπρόεδρος της HMS. Έχει εργαστεί στη Coca Cola-HBC, σαν Μηχανικός Έργων, Προϊστάμενος Συντήρησης, Προϊστάμενος Παραγωγής, Διευθυντής Εργοστασίων, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διευθυντής Engineering Ελλάδος. Από το 2012, δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, μείωσης κόστους, ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τόσο σε καθημερινό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές του Lean Manufacturing.
Κοσμάς Βάμβαλης Ο κοσμάς Βάμβαλης είναι πρόεδρος στο European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) και μέλος ΔΣ στο Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ). Από το 2000 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην Atlantis Engineering A.E.
Θεόδωρος Γιαμακίδης Ο Θεόδωρος Γιαμακίδης είναι ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους Διαχειριστές Ενέργειας (EUR.E.M. – EURopean Energy Manager) στην Ελλάδα, ειδικός πάνω σε θέματα Ειδικών Μετρήσεων και Αναλύσεων σε συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα. Σήμερα είναι ιδιοκτήτης της Green Air Energy, και από τις κυριότερες διεθνείς συμμετοχές του είναι η παρουσίαση / εισήγηση θεμάτων του Πεπιεσμένου Αέρα στο 8ο International EUR.E.M. Conference στην Λουμπιάνα της Σλοβενίας το 2018.
Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος Ο Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος, Business Development Director στη SingularLogic, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην αγορά ICT για περισσότερα από 25 χρόνια. Κατέχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του VP Business Development & International Sales στην SenseOne Technologies, μέλος του SingularLogic Group.
Αχιλλέας Γκούγκος Ο Αχιλλέας Γκούγκος είναι Υπεύθυνος Έργων (Project Manager) στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ) με αρμοδιότητες επιβλέποντος Μηχανικού στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της ΕΕΑΑ στην Ελευσίνα καθώς και στον σχεδιασμό, εφαρμογή και Διαχείριση έργων ανακύκλωσης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
Γιώργος Ευφραιμίδης Ο Γιώργος Εφραιμίδης είναι Γενικός Διευθυντής της ATLANTIS Engineering, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society και Συντονιστής του Hellenic TPM Club.
Νίκος Κομηνός Ο Νίκος Κομηνός είναι Διευθυντής τμήματος πωλήσεων & Τεχνικού τμήματος της Lubrication Engineers Southern Eastern Europe, με πολυετή εμπειρία στην λιπαντική συντήρηση τόσο βιομηχανικών όσο και ναυτιλιακών εφαρμογών.Εξειδικεύεται στην προγνωστική μέθοδο συντήρησης με την χρήση αναλύσεων χρησιμοποιημένων λιπαντικών και στην βελτιστοποίηση των αξιόπιστων λύσεων λιπαντικής συντήρησης (lubrication reliability maintenance). Διεξάγει audits εφαρμογών και μελέτες λίπανσης γραμμών παραγωγής.
Γιάννης Μανόπουλος Ο Γιάννης Μανόπουλος είναι Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διπλωματούχος του ΕΜΠ. Έχει απασχοληθεί επί 30 έτη στον τομέα της Συντήρησης από τα οποία, τα 22 στη βιομηχανία Τσιμέντου με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό και Προγραμματισμό της Συντήρησης. Σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν σύμβουλος επί θεμάτων διαχείρισης συντήρησης καθώς και σαν εκπαιδευτής στην επιμόρφωση στελεχών της Συντήρησης.
Γιώργος Μαυρουλέας O Γιώργος Μαυρουλέας είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της MONOSCIENCE. Είναι ιδρυτικό μέλος, διετέλεσε πρόεδρος και συμμετέχει στο Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Μ., έχοντας αναλάβει το επιστημονικό τμήμα του και την επιμόρφωση των μελών του. Συμμετέχει ως εισηγητής και εξεταστής σε σεμινάρια επιμόρφωσης και πιστοποίησης μηχανικών και τεχνικών πάνω σε θέματα μόνωσης.
Γιάννης Μιχαλέας Ο Γιάννης Μιχαλέας είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας Επιχειρηματικής Μονάδας σχετικά με τις Λύσεις Επιχειρηματικής Υποστήριξης στην αγορά τηλεπικοινωνιών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την Adaptit.
Νίκος Νασιόπουλος Ο Νίκος Νασιόπουλος είναι τέως Πρόεδρος της HMS και Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Οργάνωση και Διοίκηση της Συντήρησης.- TPM Consultant. Έχει διατελέσει Διευθυντής συντήρησης και νέων έργων εργοστασίου στην ΕΛΑΪΣ (UNILEVER) και είναι αναγνωρισμένος TPM Instructor (JIΡΜ). Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Γιώργος Σκρουμπέλος O Δρ Γιώργος Σκρουμπέλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με MSc στην Αεροναυπηγική και διδακτορικό στην Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας RMS ΕΞΥΠΠ Ι.Κ.Ε. Έχει 30ετή πείρα στη βιομηχανία ως Μηχανολόγος Μηχανικός και Τεχνικός Ασφαλείας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ΥΑ&Π και διαχείρισης κρίσεων.
Νίνα Τσιαούση Η Νίνα Τσιαούση εργάζεται στην ΝΝ Hellas από το 2006 και κατέχει το ρόλο του Facilities Manager, με βασικές αρμοδιότητες την διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την διαχείριση των τεχνικών έργων, την εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και τον σχεδιασμό των χώρων εργασίας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Τεχνικά Γραφεία με αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Marco Clerici Mr. Marco Clerici is the Export Manager South EMEA for Mitsubishi Electric Europe where a network of partners is committed to support the technology provided from Mitsubishi Electric group in the domain of Process and Industrial Automation.
Egon Doyer Egon Doyer holds the position of Global Business Development Manager in Asset Reliability Solutions for SKF Group. He has 39 years industry experience working with customers in a variety of industries like Food & Beverage, Energy, Mining, Cement and Metals. He coordinated projects like Reliability Centered Maintenance, CMMS implementation, Spare part Management and Operator Driven Reliability.
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΧΟΡΗΓΟI
SKF
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • VENUE SPONSOR
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
Plant
Plant